Amstelveen Nieuwsblad, 9 december 2020


RTV Amstelveen, 14 oktober 2019

Klik hier voor het persbericht: ‘Ook winkeliers helpen mee bij herkennen depressies’

Klik hieronder voor het filmpje


Persbericht, Amstelveen 3 oktober 2019

Amstelveners krijgen hulp om in gesprek te gaan over depressie

Hulpverleners van Gezondheidscentrum Duizendblad, Participe en Amstelveen Sport staan samen met ervaringsdeskundigen klaar voor alle wijkbewoners: op 12 oktober leggen zij in winkelcentrum Westwijk (12.00-14.00 uur) uit hoe symptomen van een depressie te herkennen zijn en hoe mensen hierover met elkaar in gesprek kunnen gaan.

De hulpverleners uit Amstelveen helpen sinds 2017 bewoners, vrijwilligers en professionals bij het herkennen van de symptomen van depressie. Huisarts Brigitte van Oosten, GZC Duizendblad vertelt: “Mensen met een lichte depressie gaan sneller naar een hulpverlener als zij hiertoe worden aangezet door iemand anders. Vandaar dat wij graag uitleggen aan Amstelveen wat de symptomen zijn en waar mensen met depressieve klachten terecht kunnen: dat kan bij ons maar ook direct bij Participe en de gemeente. Vroegtijdige hulp is enorm belangrijk. Zorg en Zekerheid en de gemeente Amstelveen ondersteunen ons in ons initiatief om mensen met depressieve klachten te stimuleren eerder hulp te zoeken.”

Signalen leren herkennen

Eind 2018 hielden de hulpverleners uit Amstelveen tijdens een gezondheidsmarkt een straatenquête. Aan 120 buurtbewoners werd gevraagd of zij de signalen van depressie kennen en weten waar ze terecht kunnen. Daaruit bleek dat mensen depressie herkennen aan het kernelement somberheid. Het tweede kernelement, geen zin hebben in activiteiten waarin iemand normaal gesproken wel zin heeft, is minder bekend bij mensen. Verder wisten vele bewoners alleen de huisarts te noemen uit het hulpaanbod.

Uit een onderzoek binnen het Gezondheidscentrum blijkt dat de helft van de patiënten pas hulp heeft gezocht na aandringen van familie en vrienden. Reden genoeg om het taboe te doorbreken en in het alledaagse gesprek aandacht te vragen voor sombere gevoelens. Op 12 oktober wordt in winkelcentrum Westwijk uitleg gegeven over de symptomen van depressie en Amstelveners geholpen om met elkaar in gesprek te gaan.

Brigitte van Oosten: “Als iedereen de kernsignalen van depressie zou kennen en deze met elkaar zou bespreken, kunnen we elkaar enorm helpen. Daarom trainen we sportleraren, pastoraalwerkers en andere sleutelfiguren in de wijk en wijzen we potentiële patiënten op de symptomen. Door erover te praten en hulp te zoeken, kunnen we voorkomen dat klachten steeds erger worden.”

Op 12 oktober wordt in winkelcentrum Westwijk aan bewoners uit Amstelveen op een feestelijke en ludieke wijze de #ikhebjenodig campagne gelanceerd. Het doel: symptomen van sombere gevoelens leren herkennen en het gesprek met elkaar durven aangaan. Er zijn verschillende zorg- en welzijnsorganisaties aanwezig om hun aanbod te promoten. Ook de winkeliers van Westwijk dragen hun steentje bij: met een hapje, een drankje en de mogelijkheid om iets lekkers, leuks of moois te kopen voor iemand die het nodig of verdiend heeft.

 

 

 

 

 
logo