Als u een afspraak maakt bij uw huisartszal hij of zij u vragen waar u graag hulp bij wilt, hoe lang uw klachten al spelen, en in hoeverre u daar last van ondervindt. Op basis van zo’n eerste inschatting kan de huisarts bepalen of hij of zij u direct naar een psycholoog verwijst, of eerst een inventarisatie laat doen bij de Praktijk Ondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ).

Als de huisarts u verwijst naar de POH-GGZ
De POH-GGZ is opgeleid om mentale klachten en krachten te inventariseren en soms te behandelen. Op basis van een eerste gesprek, zal hij of zij bekijken of u behandeld kunt worden door de POH-GGZ, of dat een intensievere behandeling nodig zal zijn bij een psycholoog.

Bekijk wie de betrokken huisartsenpraktijken zijn. [dit is een test]

Als de huisarts/POH-GGZ u verwijst naar de psycholoog of andere hulpverlener
In samenspraak met de huisarts wordt een verwijzing gemaakt naar een psycholoog of andere hulpverlener waarvan de POH-GGZ inschat dat u daar goed op uw plek zult zijn. Vaak krijgt u eerst meer informatie over depressie en somberheid en gaat u daarna samen aan het werk om de depressie te behandelen.

Bekijk wie de betrokken psychologen zijn. [dit is een test]

Meer informatie

 

 

 

 

 
logo