Campagne #ikhebjenodig. Theedoosje op deurmat nodigt uit tot zorg voor elkaar | maart 2021

AMSTELVEEN – Binnenkort krijgen alle bewoners van Westwijk en Middenhoven een doosje in de brievenbus. Met de inhoud kun je iemand uitnodigen voor een gesprek op anderhalve meter afstand. Onder het genot van een kop thee en een koekje kun je vertellen hoe jij je voelt of juist vragen hoe het met de ander gaat.

De gevolgen van COVID en de hiermee gepaard gaande maatregelen vallen ons zwaar.  Sommigen voelen zich depressief (1 op de 20!) en ook eenzaamheid is een vaak gehoorde klacht. Als je je rot voelt, is het vaak moeilijk stappen te ondernemen om je beter te gaan voelen of hulp te vragen. Juist dan heb je de ander dus nodig!

In het doosje vind je thee, koekjes én een gesprekskaart. Je leest over symptomen en krijgt tips hoe om te gaan met depressieve klachten. Met icoontjes kun je verwoorden hoe jij je vandaag voelt.

Jij bepaalt
met wie je in gesprek gaat. Dat kan met iemand uit de buurt. Houd je dan wel aan de coronamaatregelen: houd anderhalve meter afstand, één bezoek per dag en blijf thuis als je grieperig bent. Je kunt trouwens ook altijd bellen met zorg- en hulpverleners. In Amstelveen ben je welkom bij de wijkcoaches en maatschappelijk werkers van Participe. Zij zijn bereikbaar per telefoon: 020 5430440. Ook kun je terecht bij de (preventie)coaches van Prezens of bij je eigen huisarts.

Geen zin om te praten?
Soms voel je je ook beter als je beweegt, bijvoorbeeld met Amstelveen Sport! Neem eens een kijkje op de website van www.ikhebjenodig.nl voor meer informatie over wat de verschillende hulpverleners voor jou kunnen betekenen!

‘Drink jij een kop thee met mij?’ is de nieuwste campagne van #ikhebjenodig. Hulp- en zorgverleners uit Amstelveen willen inwoners hiermee helpen een depressie te herkennen en stimuleren om het gesprek met elkaar aan te gaan.

De campagne wordt mogelijk gemaakt door Amstelidee, Zorg en Zekerheid en Albert Heijn Westwijkplein. Het inpakken en bezorgen van de doosjes is verzorgd door de mensen van Ons Tweede Thuis – woon- en dagcentrum Westwijk,  Friends 4 Friends, de vrijwilligers van wijkcentrum Westend en de vrijwilligers van Amstelveen Sport.


Hoe voel jij je vandaag? 
Herken de symptomen van depressie bij jezelf en anderen. Tijdens de snertwandeling van Amstelveen Sport zijn in februari meer dan 30 wandelaars geïnformeerd over hoe zij het gesprek over depressie kunnen starten. Hulp vragen bij depressie is vaak moeilijk. De ander heeft jou nodig. Erover praten is erg belangrijk. Bekijk de video waarin Marion Velten, van Gezondheidscentrum Duizendblad in gesprek gaat met de wandelaars.


Amstelveners leren symptomen van depressie te herkennen bij elkaar

Op Blue Monday, 20 januari 2020 krijgt de campagne #ikhebjenodig een vervolg met de filmvertoning van Bourgeois Absolutie die de donkere kant van depressie laat zien. Huisarts Brigitte van Oosten legt samen met ervaringsdeskundige Judith van der Horst uit hoe je het gesprek over depressie kunt aangaan. Er zijn praktische gesprekstools, en giphy’s voor social media als handvatten voor zo’n gesprek beschikbaar vanaf 20 januari 2020.

Bekijk de video

De ongefilterde visie op depressie

Op Blue Monday draait om 13:00 uur de film Bourgeois Absolutie in Westend, Amstelveen. De film is van regisseurs en filmwetenscappers, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, Jorrit Bouwmans en Jasper Koopmans. De film maakt de machteloosheid van iemand die met depressie worstelt tastbaar en invoelbaar. Een hedendaags taboe wordt hiermee bespreekbaar gemaakt.

Bekijk de uitnodiging voor deze filmvertoning.


Voer het gesprek over depressie

In januari wordt ook tijdens de snertwandeling op 28 januari van AmstelveenSport een gesprek gevoerd over depressie met bewoners en zorgverleners van Gezondheidscentrum Duizendblad.


#Ikhebjenodig kaarten

Heb je interesse in de #ikhebjenodig kaarten klik dan hier.


RTV Amstelveen, 14 oktober 2019

Klik hier voor het persbericht: ‘Ook winkeliers helpen mee bij herkennen depressies’

Klik hieronder voor het filmpje


Persbericht, Amstelveen 3 oktober 2019

Amstelveners krijgen hulp om in gesprek te gaan over depressie

Hulpverleners van Gezondheidscentrum Duizendblad, Participe en Amstelveen Sport staan samen met ervaringsdeskundigen klaar voor alle wijkbewoners: op 12 oktober leggen zij in winkelcentrum Westwijk (12.00-14.00 uur) uit hoe symptomen van een depressie te herkennen zijn en hoe mensen hierover met elkaar in gesprek kunnen gaan.

De hulpverleners uit Amstelveen helpen sinds 2017 bewoners, vrijwilligers en professionals bij het herkennen van de symptomen van depressie. Huisarts Brigitte van Oosten, GZC Duizendblad vertelt: “Mensen met een lichte depressie gaan sneller naar een hulpverlener als zij hiertoe worden aangezet door iemand anders. Vandaar dat wij graag uitleggen aan Amstelveen wat de symptomen zijn en waar mensen met depressieve klachten terecht kunnen: dat kan bij ons maar ook direct bij Participe en de gemeente. Vroegtijdige hulp is enorm belangrijk. Zorg en Zekerheid en de gemeente Amstelveen ondersteunen ons in ons initiatief om mensen met depressieve klachten te stimuleren eerder hulp te zoeken.”

Signalen leren herkennen

Eind 2018 hielden de hulpverleners uit Amstelveen tijdens een gezondheidsmarkt een straatenquête. Aan 120 buurtbewoners werd gevraagd of zij de signalen van depressie kennen en weten waar ze terecht kunnen. Daaruit bleek dat mensen depressie herkennen aan het kernelement somberheid. Het tweede kernelement, geen zin hebben in activiteiten waarin iemand normaal gesproken wel zin heeft, is minder bekend bij mensen. Verder wisten vele bewoners alleen de huisarts te noemen uit het hulpaanbod.

Uit een onderzoek binnen het Gezondheidscentrum blijkt dat de helft van de patiënten pas hulp heeft gezocht na aandringen van familie en vrienden. Reden genoeg om het taboe te doorbreken en in het alledaagse gesprek aandacht te vragen voor sombere gevoelens. Op 12 oktober wordt in winkelcentrum Westwijk uitleg gegeven over de symptomen van depressie en Amstelveners geholpen om met elkaar in gesprek te gaan.

Brigitte van Oosten: “Als iedereen de kernsignalen van depressie zou kennen en deze met elkaar zou bespreken, kunnen we elkaar enorm helpen. Daarom trainen we sportleraren, pastoraalwerkers en andere sleutelfiguren in de wijk en wijzen we potentiële patiënten op de symptomen. Door erover te praten en hulp te zoeken, kunnen we voorkomen dat klachten steeds erger worden.”

Op 12 oktober wordt in winkelcentrum Westwijk aan bewoners uit Amstelveen op een feestelijke en ludieke wijze de #ikhebjenodig campagne gelanceerd. Het doel: symptomen van sombere gevoelens leren herkennen en het gesprek met elkaar durven aangaan. Er zijn verschillende zorg- en welzijnsorganisaties aanwezig om hun aanbod te promoten. Ook de winkeliers van Westwijk dragen hun steentje bij: met een hapje, een drankje en de mogelijkheid om iets lekkers, leuks of moois te kopen voor iemand die het nodig of verdiend heeft.

Voor meer informatie over de campagne kunt u contact opnemen met Huisarts Brigitte van Oosten 020 – 6 435 229, Participe Shanti Zanoli 06 – 304 908 47 of met Participe Maatschappelijk Werk 020 – 5 430 440.

 


Aantal deelnemers online community Depressie Connect blijft toenemen

‘Ik verbaas me er elke keer over dat ik in het dagelijks leven zo’n moeite heb met contact, terwijl ik dat hier in de community helemaal niet zo ervaar.’ Eén van de ruim 600 deelnemers op het nieuwe digitale forum Depressie Connect slaat met deze uitspraak de spijker op zijn kop. De behoefte onder lotgenoten om online anoniem ervaringen te kunnen uitwisselen is groot. Klik hier om het bericht te lezen.


Hey, het is oké

Iedereen heeft wel eens een angstig gevoel. Of last van een donkere bui. Maar wat als dat gevoel niet meer weggaat? Een angststoornis of depressie kan je leven beperken. Toch praten we er weinig over. En dat is jammer, want als we elkaar vragen of vertellen hoe het gaat, kunnen we elkaar beter begrijpen. Er samen over praten, helpt. Klik hier om het volledige artikel te lezen.

 
logo