Deskundig
De kennis en vaardigheden van onze zorgverleners zijn up-to-date en de medewerkers zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Wij doen dit door:

 • het volgen van cursussen
 • kennis te delen in beroepsverenigingen
 • deel te nemen aan regionale en landelijke samenwerkingsverbanden
 • te voldoen aan kwaliteitsmerken en registers

Samenwerking
Goede samenwerking levert een grote meerwaarde van onze zorg. We doen dit als volgt:

 • we stemmen regelmatig onze werkzaamheden op elkaar af en verwijzen indien nodig naar elkaar
 • de lijnen in onze organisatie zijn kort en duidelijk
 • we werken intensief samen met zorgorganisaties en hulpverleners in de wijk en de gemeente Amstelveen

Wijkgericht
Optimale zorg betekent voor ons gezondheidscentrum dat we naadloos aansluiten bij de bewoners en organisaties in de wijk. Dit betekent onder meer dat we:

 • actief samenwerken in zorgprogramma’s rondom chronische aandoeningen.
 • aansluiting zoeken bij de behoeften en wensen van bewoners van de wijk, zowel binnen de zorgprogramma’s, als daarbuiten.

Persoonsgericht
Ziekten en problemen zijn bij niet bij alle mensen hetzelfde. Behoefte en wensen op het gebied van zorg kunnen ook van mens tot mens verschillen. In ons centrum stemmen wij daarom de zorg af op de persoon. We houden daarbij rekening met:

 • leeftijd
 • ernst van de ziekte of het probleem
 • eerdere of andere ziekten en behandelingen
 • familiegeschiedenis
 • levensomstandigheden

Wij staan open voor alle bewoners in onze wijk.

 

 

 

 

 

 
logo