Wat verstaan we onder wijksamenwerking en wijksamenwerkingsverbanden?

In regio Amstelland (Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer, Ouderkerk aan de Amstel) is Stichting Amstelland Zorg de regionale eerstelijns organisatie. Met financiering van Zorg en Zekerheid zet deze organisatie zich in met als doel om de huisartsen, fysiotherapeuten, apotheken en andere eerstelijns zorgverleners te verbinden en te ondersteunen bij het bieden van wijk- en persoonsgerichte zorg en ze te vertegenwoordigen richting de overige ketenpartners (lees o.a: welzijn / Participe, gemeente, ziekenhuis). De monodisciplinaire regionale koepel coöperaties HCA (huisartsen), ZAA (apotheken), FZA (fysiotherapeuten) zijn belanghebbenden en hebben door middel van bestuurszetels directe zeggenschap over het beleid van deze stichting.

Regionaal beleid wordt mede bepaald door en concreet uitgevoerd in lokale wijksamenwerkingsverbanden (WSV). Ook deze worden gefinancierd door Zorg en Zekerheid. De WSV-en hebben dezelfde structuur als Amstelland Zorg met een bestuur bestaande uit huisartsen, fysiotherapeuten en apothekers. Elk wijksamenwerkingsverband wordt ondersteund door een coördinator.

In regio Amstelland zijn totaal 9 van deze WSV-en, waarvan Amstelveen Zuid_Duizendblad er één is. Daarnaast is er 1 WSV in oriëntatie; Bovenkerk-Keizerkarelpark (lees meer over de initiatiefnemers van deze wijksamenwerkingsverbanden).

In elk wijksamenwerkingsverband zijn andere eerstelijns disciplines en vertegenwoordigers van gemeente, welzijn (Participe) en sport (Amstelveen Sport) aangesloten en doen mee in concrete projecten om wijk- en persoonsgerichte zorg te realiseren.

Concrete voorbeelden van projecten / initiatieven in de twee WSV-en die deze toekomstverkenning aangaan zijn:

  •         Opzetten en organiseren van MDO (multidisciplinair overleg ouderen) en Patz overleg (palliatieve zorg)
  •         Komen tot een valpreventie keten
  •         Stimuleren van vroegsignalering op depressie (#ikhebjenodig campagnes) en onderlinge werk-/ verwijsafspraken
 
logo