De bewoners van een wijk zijn niet allemaal hetzelfde. Sommigen zijn jong, anderen oud en sommigen zijn ziek. De zorg kan daarom niet voor iedereen precies gelijk zijn. In ons centrum proberen we de zorg zo goed mogelijk op u af te stemmen. Hierbij houden we rekening met uw leeftijd, levensomstandigheden, de ernst van de ziekte of het probleem, eventuele andere ziekten en behandelingen of omstandigheden die een rol kunnen spelen.

In ons centrum werken we nauw samen met andere hulpverleners in de wijk, zoals de wijkcoaches en het maatschappelijk werk. Dit doen we in overleg met u en/of uw mantelzorgers.

 

 

 

 

 
logo